Dirk Doornbos | © waterschap Hollandse Delt

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Bedrijfsgebouwd

Plaatsvervangend lid Commissie voor Georganiseerd Overleg

Woonplaats:

Brielle

E-mailadres:

d.doornbos@whd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Bestuurslid Vereniging van gepensioneerden Lyondell Rotterdam  O