Kees Trouw | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd (agrariërs)

Woonplaats:

Hellevoetsluis

E-mailadres:

trouw.klienbannink@hetnet.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Directeur eigenaar landbouwbedrijf Trouw  B
 Lid ledenraad COSUN Breda  B
 Lid Rotaryclub Brielle e.o.  O

 

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Voorzitter kring West-Brabant/Zuid-Hollandse eilanden COSUN  B
 Lid Rotaryclub Brielle e.o.  O