Cok Sas | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens PvdA / fractievoorzitter
  • Plaatsvervangend voorzitter adviescommissie WWV

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

c.sas@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Voorzitter RvT Het Spectrum  B
 Voorzitter platform duurzaamheid Dordrecht  O
 Lid RvT Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie  B
 Voorzitter RvC Tablis Wonen, Sliedrecht  B