Branco Winkels | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid van de verenigde vergadering namens CDA

Woonplaats:

Rotterdam

E-mailadres:

b.winkels@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Lid gebiedscommissie Hoogvliet Rotterdam  B
 Voorzitter CDJA Rotterdam  O
 Wegenbeheerder gemeente Kaag & Braassem  B