Bert Staat | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens SGP

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

b.staat@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Senior Adviseur Tunnelveiligheid  B