Adrie Kweekel | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Groep Wagemakers-Kweekel (GWK)

Woonplaats:

Rhoon

E-mailadres:

a.kweekel@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Penningmeester Stichting Landmark Kasteel Valckesteijn  O