Het auteursrecht van de informatie op deze website is in handen van waterschap Hollandse Delta. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Informatie en beelden van deze site mogen niet zonder toestemming worden hergebruikt, behalve voor persoonlijk gebruik.

Webredactie

De webredactie van waterschap Hollandse Delta doet haar uiterste best om deze site zo duidelijk mogelijk te maken en te houden. Komt u toch iets tegen wat verouderd is of niet duidelijk is? Wij passen het graag zo snel mogelijk aan!

Proclaimer

Servicenormen

Waterschap Hollandse Delta is u graag goed van dienst. Daarom houden we ons aan bepaalde servicenormen. Deze geven aan op welke kwaliteit van dienstverlening u kunt rekenen. Vindt u dat wij niet volgens deze servicenormen hebben gehandeld? Meld het ons alstublieft via onze contactpagina.

Toegankelijkheid en webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het toepassingskader webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites. De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom willen wij zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Er zijn enkele uitzonderingen waar door de content op de website niet geheel aan de webrichtlijnen voldoen. Dit zijn onderandere de geografische kaarten die in een apart frame geopend moeten worden.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de webrichtlijnen te bevorderen:

  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Als u ondanks deze maatregelen toch een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via onze algemene contactpagina. 

Maak melding van een toegankelijkheidsprobleem

Dienstenrichtlijn, Interne Markt Informatie systeem (IMI)

Op 28 december 2009 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden. Dat betekent dat het voor dienstverleners makkelijker moet zijn om in heel Europa te ondernemen. Een van de onderdelen van deze richtlijn is de verplichting voor bevoegde instanties in Europa om samen te werken bij het toezicht op dienstverleners. Deze administratieve samenwerking komt er in de praktijk op neer dat overheidsorganisaties uit de ene lidstaat bij overheidsorganisaties uit een andere lidstaat, informatie over dienstverleners en hun dienstverrichtingen kunnen opvragen. Bovendien kunnen zij hen verzoeken inspecties uit te voeren. Deze samenwerking verloopt via een digitaal systeem: het Interne Markt Informatiesysteem (IMI). Voor het uitwisselen van informatie en verzoeken via het IMI-systeem zijn voorgeprogrammeerde standaardvragen beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie. Bevoegde instanties kunnen ook gebruikmaken van open tekstvelden, bijvoorbeeld om een vraag of verzoek toe te lichten.

Het IMI functioneert niet alleen tussen bevoegde instanties in verschillende lidstaten, maar kan ook gebruikt worden voor informatie-uitwisseling binnen Nederland. Bevoegde instanties mogen het IMI echter alleen gebruiken om informatie uit te wisselen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt.

Het Waterschapshuis beheert namens de 26 Nederlandse waterschappen het IMI-systeem. In onderstaande privacyverklaring (pdf) wordt u als dienstverrichter geïnformeerd over het feit dat uw persoonsgegevens door de waterschappen en Het Waterschapshuis via dit IMI-systeem kunnen worden verwerkt.

Privacyverklaring dienstverrichters Interne Markt Informatiesysteem (pdf 58,3 kB)