Jaarlijks voert Hollandse Delta in ons gebied een controleronde uit voor buitengewoon onderhoud. Op 2 januari 2020 starten we met deze zogenoemde baggerschouw.

Tijdens de baggerschouw controleren de schouwmeesters van het waterschap of de singels en sloten goed gebaggerd zijn. Na het baggeren mag er 10 centimeter bagger achterblijven. Goed baggeren is nodig voor de doorstroming en afvoer van water in de sloot. De controle wordt ieder jaar uitgevoerd op een selectie van watergangen binnen ons gebied. De baggerschouw die start op 2 januari 2020 heeft betrekking op de onderhoudsvakken van 2019.

Onderhoudsvakken baggerschouw
Onderhoudsvakken baggerschouw

Gezond water

Voor een goede waterkwaliteit moet er voldoende water in een sloot staan. In gezond water zit voldoende zuurstof voor vissen en waterplanten, maar het zorgt ook voor het verwerken van dode waterplanten en bladeren op de bodem. De resten van deze verwerking vormen een sliblaag, ook wel bagger genoemd. Hoe meer bagger er in de sloot zit, hoe minder zuurstof in het water zit, wat slecht is voor het leven in de sloot.

De onderhoudsvakken kunt u bekijken in de digitale legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken.