Waterschap Hollandse Delta heeft constructieve afspraken gemaakt met de watersportvereniging Binnenmaas over het maaien van waterplanten. Als het voor de recreatie nodig is om de planten te maaien, gaat het waterschap deze zomer eenmalig aan de slag.