Heemraad Johan van Driel, verantwoordelijk voor de portefeuille watersysteem en klimaat, heeft vorige week een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van zowel natuurorganisaties als boeren. Aanleiding voor het gesprek was een artikel in het AD over 'waterdiefstal' rond natuurgebied de Volgerlanden op Goeree-Overflakkee. 

Heemraad Johan van Driel

"Niemand is eigenaar van het water," legt Van Driel uit. "Het waterschap niet, de boeren niet en ook de natuurorganisaties niet. Als waterbeheerder hebben we wel een taak met betrekking tot het inlaten van voldoende water en het zo goed mogelijk verdelen van het beschikbare water." 

Daarvoor is het nodig om met alle betrokken partijen in gesprek te blijven. Dat gesprek is vorige week gevoerd en wordt komende tijd voortgezet. 

Lees de gezamenlijke persverklaring van Natuurmonumenten, waterschap Hollandse Delta en de afdelingen van LTO Noord op de Zuid-Hollandse eilanden