Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied in wording dichtbij Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot en ligt ten zuiden van de Zeedijk, ten zuiden van de kruising Provincialeweg-Zuidendijk en bij de Kop van 't Land. Het is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare.
Nieuwe watergang | © gemeent Dordrecht
Nieuw gegraven watergang in beeld | © gemeente Dordrecht

Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.
De bijzondere polderstructuur, de kreken, de dijken en de ligging aan de rivier maken een mooi geheel van het gebied.

Weinig steden in Nederland krijgen zo’n groot natuur- en recreatiegebied direct in de achtertuin. Het project 'Nieuwe Dordtse Biesbosch' brengt recreatie en natuur dichter bij de stad en wil zo mensen uitnodigen om te recreëren op het Eiland van Dordrecht en in de Biesbosch.

De nieuwe Dordtse Biesbosch wordt gerealiseerd om drie doelen te bereiken:

  • een nieuwe natuurverbinding
  • uitbreiding van recreatiemogelijkheden
  • verbetering van de waterkwaliteit (en waterberging)

Natuurverbinding

Voor de natuur wordt een robuuste, natte verbinding aangelegd tussen de Dordtse Biesbosch in het westen en de Sliedrechtse Biesbosch in het oosten. Waterrijke delen wisselen droge stukken af waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, moeras en water ontstaat.

Recreatie

De recreatieve verbindingen in de Noorderdiepzone worden een onderdeel van het grotere recreatieve netwerk van Dordrecht. In het gebied komt een netwerk van wandel- fiets- en ruiterpaden. De recreatieve inrichting is intensiever in de richting van Hania’s polder en rond de hevel bij de Oosthaven. De dicht tegen de stadsrand gelegen Hania’s polder krijgt een intensief netwerk van wandel- en ruiterpaden wat aansluit op de Elzen. De hevel wordt een markant punt aan de dijk met weids uitzicht en krijgt een educatieve functie.

Water

Een goed watersysteem is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hiermee houden we droge voeten en krijgen we schoner water binnen de dijken op het Eiland van Dordrecht. Waterschap Hollandse Delta is beheerder van het watersysteem. Door de ingrepen verbetert de waterkwaliteit en neemt de bufferfunctie (waterberging) fors toe.

Strategisch Groen Project

In 1993 heeft het Rijk Strategische Groenprojecten aangewezen in Nederland. Met deze projecten wordt beoogd multifunctionele groengebieden van 1000 tot 2000 hectare aan te leggen. Een groengebied ligt vlakbij de stad en voorziet in aantrekkelijke recreatiegebieden op loop- en fietsafstand. Eén van de Strategische Groenprojecten ligt op het Eiland van Dordrecht: de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Partners

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gezamenlijk project van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en waterschap Hollandse Delta.  

Meer informatie

Informatie over de Nieuwe Dordtse Biesbosch kunt u vinden op www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.
Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief!