Dijkversterkingen

Waterschap Hollandse Delta versterkt de komende jaren 59 kilometer dijk. Hiermee beschermen we onze inwoners tegen hoog water, nu en in de toekomst.

Waterschap Hollandse Delta versterkt de komende jaren 59 kilometer dijk. Hiermee beschermen we onze inwoners tegen hoog water, nu en in de toekomst.

De dijkversterkingsprojecten zijn gebundeld in het dijkversterkingsprogramma. In 2017 moeten alle versterkingen zijn afgerond. Inmiddels is een groot aantal dijken al versterkt:

 • Duinen bij Voorne;
 • Duinen bij Ouddorp (Flaauwe Werk);
 • Zettingsvloeiing in de Dordtsche Kil en het Spui;
 • Buitenhavendijk bij Middelharnis;
 • Nieuwe Stadse Zeedijk bij Stad aan het Haringvliet;
 • Bosschendijk bij Oud-Beijerland; 
 • Oostmolendijk bij Ridderkerk;
 • Vestingwallen en Zuiddijk bij Hellevoetsluis; 
 • Dijken langs de westkant van het Spui;
 • Versterking van de dijken rondom Dordrecht. 

Projecten

Een aantal versterkeringen worden nu uitgevoerd, namelijk

 • Een deel van de Simonsdijk en Gorsdijk aan de noordkant van de Hoeksche Waard;
 • De dijken aan de oostkant van het Spui bij Goudswaard en Nieuw-Beijerland; 
 • De dijken aan de zuidkant van de Hoeksche Waard.

Waarom dijken versterken?

Regelmatig toetst het waterschap de veiligheid van de dijken en duinen. Uit een van deze toetsingen is gebleken dat 39 primaire waterkeringen in Zuid-Holland Zuid op termijn niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Hollandse Delta heeft de taak om deze afgekeurde dijken en duinen, met een totale lengte van zo'n 59 km te versterken. 

Financiering

De projecten in het dijkversterkingsprogramma worden grotendeels gefinancierd door het Rijk. Samen met alle andere versterkingsmaatregelen in Nederland zijn ze opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Lees meer over

dijken dijkversterking