Dijkbewaking

5 juli 2017 Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in zeven dijkringen, die het land beschermen tegen het water. Een dijkring is een gebied wat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat het buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zodanig aangelegd dat deze een zeer hoge waterstand kunnen keren.
Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis | © waterschap Hollandse Delta

Wat doet de dijkbewakingsorganisatie?

Door de veranderingen van het klimaat is het nodig om de kwaliteit van de dijken en duinen goed in de gaten te houden. Medewerkers van Hollandse Delta inspecteren voortdurend de waterkeringen en waar nodig worden deze versterkt. Dijken en duinen worden geïnspecteerd op onvolkomenheden en eenmaal in de 12 jaar vindt een uitgebreide veiligheidsbeoordeling plaats. Ondanks deze controles kan er tijdens een hoge buitenwaterstand een onverwachte situatie optreden die nadelig is voor het functioneren van dijken en duinen. Schade door hoge buitenwaterstand moet vroegtijdig worden opgemerkt. Daarvoor is het noodzakelijk dat dijken en duinen tijdens hoge buitenwaterstanden geïnspecteerd worden. Hierbij hebben wij de inzet en hulp van vrijwillige dijkwachten hard nodig!

Bij storm, hoogwater en hevige regenval is het waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, krijgt het waterschap een hoogwatermelding van Rijkswaterstaat. Vanaf dat moment komt het waterschap in actie. De dijkbewakingsorganisatie gaat bij extreme weersomstandigheden op pad om dijken en duinen te inspecteren. De dijkbewakingsorganisatie bestaat uit vrijwilligers die in het gebied van Hollandse Delta wonen. De inzet van deze vrijwillige dijkwachten zorgt ervoor dat ook in barre weersomstandigheden Zuid-Holland leefbaar is én blijft. Het buitenwater moet een extreem hoge waterstand bereikt hebben, voordat wordt overgegaan tot het instellen van de dijkbewakingsorganisatie. Dit komt gelukkig zelden voor.

Ook dijkwacht worden?

Hollandse Delta heeft 364 kilometer dijken en duinen in het beheer. Dat betekent dat er een flink aantal dijkwachten nodig zijn. Dijkwachten zijn de oren en ogen van het waterschap. Tijdens patrouilles over de dijk geven zij onvolkomenheden door. Aan de hand van deze informatie en bevindingen kan het waterschap de nodige actie ondernemen en de juiste maatregelen treffen.

Waterschap Hollandse Delta is nog op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwillige dijkwachten:

  • Bent u tussen de 18 en 65 jaar?
  • Bent u in goede gezondheid en goede conditie?
  • Bent u stressbestendig?
  • Woont u in het beheersgebied?
  • Goede plaatselijke bekendheid is een pré.
  • Bent u bereid tot inzet in avonden/nachten?
  • Beschikt u over eigen vervoer naar plaatsen van oefening en daadwerkelijke inzet?

Word lid van de dijkbewakingsorganisatie!

Vrijwilligers volgen de cursus ‘dijkwacht I’ (een dagdeel) voor de nodige basiskennis. Daarnaast zijn er gemiddeld 2 keer per jaar diverse praktijktrainingen, zodat dijkwachten tijdens een hevige storm en extreem hoog water goed kunnen functioneren. Alle oefenactiviteiten worden in de avonduren georganiseerd. Als waardering voor uw inzet ontvangt u bij iedere deelname een standaard onkostenvergoeding. Als dijkwacht bent u verzekerd tijdens inzet bij calamiteiten en oefeningen en u ontvangt van ons veiligheidskleding.

Heeft u nog vragen over de dijkbewakingsorganisatie? Neem dan contact op met het waterschapsloket via 0900-2005005 of per mail: dijkbewaking@wshd.nl. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.

De dijkbewaking opereert in alle regio’s van waterschap Hollandse Delta. Dit zijn de regio’s: Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, Voorne-Putten/Rozenburg, IJsselmonde/Pernis en Goeree-Overflakkee.   

Dijkbewakingsorganisatie waterschap Hollandse Delta

Loading the player
Instructiefilm dijkbewakingsorganisatie Hollandse Delta

Lees meer over

dijken dijkbewaking