website waterschap Hollandse Delta - Bernisse-gebied in Zuid-Holland

20180423_Lies Struik_1300px.jpg

Bernissegebied op Voorne-Putten

Natuurbeleving terugbrengen, dat is op dit moment mijn opdracht. Natuur en onderhoud lijken soms tegenstrijdig. Ik denk dat die tegenstrijdigheid niet hoeft te bestaan. De sleutel daarvoor is goede uitleg en daar maak ik werk van.

Niet alleen hier op de website, maar ook op de plek waar het werk plaatsvindt. Ik zorg dat de medewerkers op de onderhoudslocaties in Bernisse goed geïnformeerd zijn en u helpen bij vragen.

Het gaat mij vooral om goede communicatie en samenwerking. Uiteraard leg ik ook uit wat wij doen en hoe wij dat doen. Voor ons als waterschap blijft de (water)veiligheid voorop staan, ook als wij met onderhoud bezig zijn.

Onderhoud

Om voor schoon en voldoende water te zorgen, onderhouden medewerkers van mijn waterschap de natuur in de Bernisse. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van slootranden of het snoeien van bomen of struiken. Lees hoe wij de natuur onderhouden en waarom.

Heemraad Lies Struik informeert u

Op 25 januari gaf mijn bestuur in de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) mij een duidelijke opdracht: breng de natuurbeleving terug in het Bernisse gebied. Het bestuur gaf ook aan dat zij elke 3 maanden meer wil horen over de voortgang. Ik heb hiervoor een aantal maatregelen genomen. Deze informatiepagina is één van mijn maatregelen. Op persoonlijke titel wil ik ook u graag op de hoogte houden.

16 mei: inloopbijeenkomst in Zuidland

Hoe maken we van de oevers langs de Bernisse weer een aantrekkelijk gebied?
Waterschap Hollandse Delta, gemeente Nissewaard en Staatsbosbeheer nodigen u uit om hierover mee te denken. In de komende maanden gaan wij samen met een landschapsbureau aan de slag met uw ideeën en suggesties om een ontwikkelplan te maken. Uw inbreng is meer dan welkom.

Kom daarom woensdag 16 mei tussen 17.00 en 20.00 uur langs in de Pannenkoekenbakker, Stompaardsedijk 2, Zuidland.