Bernissegebied op Voorne-Putten

Natuurbeleving terugbrengen, dat is op dit moment mijn opdracht. Natuur en onderhoud lijken soms tegenstrijdig. Ik denk dat die tegenstrijdigheid niet hoeft te bestaan. De sleutel daarvoor is goede uitleg en daar maak ik werk van.

Niet alleen hier op de website, maar ook op de plek waar het werk plaatsvindt. Ik zorg dat de medewerkers op de onderhoudslocaties in Bernisse goed geïnformeerd zijn en u helpen bij vragen.

Het gaat mij vooral om goede communicatie en samenwerking. Uiteraard leg ik ook uit wat wij doen en hoe wij dat doen. Voor ons als waterschap blijft de (water)veiligheid voorop staan, ook als wij met onderhoud bezig zijn.

Vragen en onderhoud

Over het onderhoud en het terugbrengen van natuur in het Bernisse-gebied ontvingen wij veel vragen. Bekijk onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Om voor schoon en voldoende water te zorgen, onderhouden medewerkers van mijn waterschap de natuur in de Bernisse. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van slootranden of het snoeien van bomen of struiken. Lees hoe wij de natuur onderhouden en waarom.

Ontwikkelplan Bernisse op streek

Voor de zomer organiseerde waterschap Hollandse Delta een tweetal sessies over de oevers van de Bernisse. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om inbreng van omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden op te halen over hoe het gebied rond de Bernisse ingericht moest worden. Er zijn toen 17 verschillende ideeën gepresenteerd die langs de Bernisse ingezet zouden kunnen worden.

Afgelopen zomer is gewerkt om alle opgehaalde informatie te verwerken in een overzichtskaart met de mogelijke toepassingen van de verschillende ideeën langs de Bernisse. Voordat dit verwerkt wordt in een definitief ontwikkelplan Bernisse wordt in september de Verenigde Vergadering om richting gevraagd over de inrichting en het beschikbare budget. Hiervoor worden een drietal scenario’s voorgelegd met elk een eigen financieel plaatje. Daarna volgt een openbare presentatie waarbij aan omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden ruimte wordt gegeven om laatste zienswijzen in te brengen. De uitnodiging hiervoor volgt nog. Tot slot zal de Verenigde Vergadering in november het definitieve besluit nemen over het ontwikkelplan Bernisse.

De openbare bestuurlijke bijeenkomsten vinden plaats op 11 september (bespreking commissie Water) en 27 september (besluitvorming Verenigde Vergadering) in het Waterschapshuis te Ridderkerk.
De stukken zijn te vinden via onderstaande link.

Voor vragen kunt u terecht bij het waterschaploket via tel: 0900-2005005 of via e-mail: Project-Bernisse@wshd.nl.