Belastingtarieven 2019

Gebruikers (Ingezetenen)

Zuiveringsheffing € 56,77 voor 1-persoonshuishouden; € 170,31 meerpersoonshuishouden
Verontreinigingsheffing € 56,77 voor 1-persoonshuishouden; € 170,31 meerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing € 103,68 per huishouden
Wegenheffing € 13,79

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

Watersysteemheffing Wegenheffing 
Binnendijks 0,0388% van de WOZ-waarde 0,0062% van de WOZ-waarde
Buitendijks 0,0097% van de WOZ-waarde 0,0062% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

Watersysteemheffing Wegenheffing
Binnendijks € 97,32 per hectare € 18,68 per hectare
Buitendijks € 24,33 per hectare € 18,68 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

Watersysteemheffing Wegenheffing
€ 6,03 per hectare € 1,12 per hectare

 Eigenaren van verharde openbare weg

 Watersysteemheffing  Wegenheffing
Binnendijks  € 408,75 per hectare  € 18,68 per hectare
Buitendijks  € 335,76 per hectare  € 18,68 per hectare