Belastingkantoor SVHW

De waterschapsbelastingen worden geheven en geïnd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van het waterschap stelt de belastingtarieven vast. Kijk voor meer informatie over SVHW en waterschapsbelastingen op http://www.svhw.nl/.

Betalen
U kunt de waterschapsbelastingen via automatische incasso betalen in minimaal 7 en maximaal 10 maandelijkse termijnen. Dit is afhankelijk van de datum waarop de incasso wordt afgegeven. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden kwijtschelding aanvragen. Voor alle informatie over ‘betalen' kunt  u contact opnemen met SVHW.