Legger waterschap Hollandse Delta

Een legger is een aanvulling op de Keur. Een keur is een stelsel van gebods- en verbodsbepalingen voor het in stand houden van de waterkeringen, waterhuishouding en wegen.

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

In de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta zijn de watergangen opgenomen, waarop de keur van toepassing is. Ook zijn de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht opgenomen. De legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken. 

Legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken (vigerend vanaf 15-12-2014)

Actuele gegevens nodig? Gebruik dan het beheerregister via het Geoportaal met Open Data en Apps/Kaarten!

Leggers waterkeringen 

De leggers van de waterkeringen omvatten de waterkeringen, waarop de Keur van toepassing is. Een waterkeringenlegger bestaat uit een algemene toelichting, situatietekeningen en profielen. Een belangrijk onderdeel in de legger zijn de zoneringen. Ter bescherming van de waterkering gelden binnen deze zoneringen beperkingen; ook mogen er alleen werken met een vergunning worden uitgevoerd. 

Legger primaire waterkeringen (vigerend vanaf 5 maart 2010)

Legger van regionale waterkeringen (vigerend vanaf 12-02-2013)