Inkoop en aanbesteden

Het inkoopbeleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op openheid en transparantie en sluit het aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

Waterschap Hollandse Delta is verplicht om opdrachten, waarvan de waarde boven een bepaald normbedrag komt, (Europees) aan te besteden. De normbedragen voor de periode van 2018 en 2019 zijn:

  • Leveringen en diensten: € 221.000,-- (ex. BTW)
  • Werken: € 5.548.000,-- (ex. BTW)

Klachten aanbestedingen

In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het initiatief wordt genomen om in samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot een uniforme klachtenregeling die kan bijdragen aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten. De standaard voor de klachtafhandeling door aanbestedende diensten en ondernemers is hiervan de uitwerking. De klachtenregeling van waterschap Hollandse Delta (pdf, 94 kB) is gebaseerd op deze standaard voor klachtafhandeling.

Aanbestedingen

Zowel Europese als nationale aanbestedingen worden aangekondigd via de website http://www.tenderned.nl  

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Inkoop en Subsidies via het Waterschapsloket of via e-mail aanbesteding@wshd.nl