College van dijkgraaf en heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta (vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders). De heemraden worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. Het college van Dijkgraaf en Heemraden bestaat uit: waarnemend dijkgraaf Doornbos en heemraden de heer J.L. van Driel (ongebouwd), mevrouw M.J. van Maurik-de Graaff (gebouwd), de heer P.J.J. Kome (WHD), mevrouw P.J. van Nes-de Man (WHD) en de heer L.B.C. Stehouwer (CDA). 

Portefeuilleverdeling:

G. (Gerard) Doornbos, waarnemend dijkgraaf en portefeuillehouder Calamiteitenzorg, Handhaving, Personeel en Organisatie, Juridische Zaken en Communicatie;

J.L. (Johan) van Driel, portefeuillehouder Watersystemen, eerste loco-dijkgraaf;

M.J. (Marjo) van Maurik-de Graaff, portefeuillehouder Keringen en Omgevingswet;

P.J.J. (Piet) Kome, portefeuillehouder Financiën;

P.J. (Petra) van Nes-de Man, portefeuillehouder Wegen;

L.B.C. (Leo) Stehouwer, portefeuillehouder Zuiveren, tweede loco-dijkgraaf.

Secretaris-directeur:

De heer Eric Jongmans is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij is secretaris van het bestuur en heeft als directeur tevens de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.