Baggeren

Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, singels en meren.

Maaien

Jaarlijks moeten de slootbodem en het onderwatertalud gemaaid worden.

Schouw

Tijdens de schouw controleren we of de sloten schoon, breed en diep genoeg zijn.

Peilbesluiten

In een peilbesluit staat de minimale en maximale waterhoogte in een gebied.