Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 11 februari de volgende besluiten:

Geld voor waterkwaliteit verbetering in de Hoeksche Waard

Het dagelijks bestuur investeert bijna euro 800.000 voor twee maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren in de Hoeksche Waard. Bij de Binnenbedijkte Maas worden vooroevers aangepast, waardoor de doorstroming verbetert. Langs de Oud-Beijerlandse kreek maken we meer natte zones in de oever en planten we nieuw groen. Beide maatregelen hebben een positief effect op de waterkwaliteit en de ecologische waarde van het water. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van begrote Europese Kader Richtlijn Water (KRW)maatregelen. 

Keersluis in Oud-Beijerland
Keersluis in Oud-Beijerland

Extra budget voor Keersluis Oud-Beijerland

De keersluis bij de haven van Oud-Beijerland wordt nu handmatig gesloten bij hoog water. Dit doen we om te voorkomen dat de laaggelegen woningen en gebied rondom de haven onder water lopen. Het waterschap gaat de sluis automatiseren zodat deze automatisch en nog tijdiger gesloten wordt bij hoog water. De uitvoering blijkt duurder dan begroot. Het dagelijks bestuur stemt nu in met het extra budget van euro 69.000. De totale investering is euro 750.000.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 25 februari 2020.