Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 3 december de volgende besluiten genomen: