Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de vergadering op dinsdag 29 september de volgende besluiten: 

Wisseling 

Waterkerende dijk langs de rivier Het Spui

Het college van dijkgraaf en heemraden stemde in met de volgende wisseling: heemraad Van Driel neemt het portefeuille-onderdeel ‘transitie wegen’ over van heemraad Van Nes. Heemraad Van Nes neemt het onderdeel ‘gebiedsheemraad Drechtsteden’ over van heemraad Van Driel. 


Vijf ton voor informatie- en communicatietechnologie 

Het college besluit € 500.000, - beschikbaar te stellen voor de aanschaf van software en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Met deze aanschaf wordt de digitale werkomgeving van het waterschap verder gemoderniseerd. 


Programma bescherming tegen hoog water 2022-2027 

In samenwerking met het hoog-water-beschermingsprogramma (HWBP) kan waterschap Hollandse Delta invulling geven aan de verbetering van de primaire dijken. Het college stemt in met het ontwerp-programmavoorstel HWBP 2022-2027 / 2033. 


Rotterdams weerwoord 

Waterschap Hollandse Delta steunt de plannen van de gemeente Rotterdam voor het klimaatbestendiger maken van de stad. 


De volgende vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden is op dinsdag 13 oktober 2020.