Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 28 januari de volgende besluiten:

Kadernota 2021 Gezamenlijke slibverwerking

Als rioolwater is schoongemaakt, blijft er slib over. De verwerking van dit slib levert energie en fosfaat op. In de kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking worden ontwikkelingen geschetst en een vooruitblik gegeven op de begroting. Hollandse Delta werkt voor gezamenlijke slibverwerking samen met huisvuilcentrale HVC en met andere waterschappen. De nota wordt ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur.

Beluchtingscompressors voor rioolwaterzuivering Dokhaven

In rioolwater zit ook heel veel zand dat van de straat in de put spoelt. Dit zand wordt uit het water gehaald met lucht. Met compressors wordt de luchtdruk verhoogd. Op de rioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam-zuid moeten de motoren en schakelkasten van vier compressors worden gerepareerd. Door de reparaties kunnen de compressors weer vijftien jaar mee en neemt bovendien het energieverbruik van de compressors af. De businesscase wordt vastgesteld.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 11 februari 2020.