Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de vergadering op dinsdag 27 oktober de volgende besluiten: 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie met HVC 

Waterschap Hollandse Delta draagt bij aan internationale doelen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie. Het waterschap produceert nu energie uit biogas en zonne-energie, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringen, openbare verlichting, stuwen en gemalen. Het waterschap laat energieprojecten ontwikkelen en exploiteren door HVC, het bedrijf wat ook onze slibverbranding verzorgt en waarbij ook duurzame energie wordt opgewekt. De samenwerking met HVC voor de opwekking van duurzame energie wordt nu verlengd. 
 

v.l.n.r. Arjan ten Elshof  (HVC), Tanja de Jonge (gemeente Barendrecht), Leo Stehouwer (waterschap Hollandse Delta)


Agenda’s commissies Water, WWV en MBH en VV 

Het dagelijks bestuur heeft een aantal voorstellen besproken om door te geleiden naar de commissies. Het algemeen bestuur besluit op woensdag 25 november in de Verenigde Vergadering over deze voorstellen. 


De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 10 november 2020.