Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de vergadering van dinsdag 24 november de volgende besluiten: 

toppografische kaart

Basisregistratie Grootschalige Topografie 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de jaarlijkse evaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) over 2019 vastgesteld. Het waterschap scoort ruim boven de norm van het ministerie. Genoemde verbeteringen gaan over de wijze van regievoering op het bijhouden van de basisregistratie. 


Onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit 

Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst ‘Naar een aanpak voor versterking van ruimtelijke kwaliteit en duurzame inrichting in het waterveiligheidsbeheer van de 21e eeuw.’ Heemraad Waterveiligheid en Omgeving zal de samenwerkingsovereenkomst namens waterschap Hollandse Delta ondertekenen. 


De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 8 december 2020.