Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

Aanvraag investeringskrediet Aanpassen Kunstwerken Zwijndrechtse Waard   

Peilschaal bij stuw

Dijkgraaf en heemraden hebben ingestemd met een investering van € 200.000 voor het automatiseren van drie stuwen in Zwijndrecht. Deze maatregel zorgt ervoor dat bij hevige regenval op een efficiënte en effectieve wijze water uit het stedelijk gebied van Zwijndrecht kan worden afgevoerd. Ook kunnen we hierdoor makkelijker de sloten doorspoelen bij waterkwaliteitsproblemen. Dit leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Overdracht transformatoren 

De overdracht van hoogspanningstransformatoren (inclusief het beheer en onderhoud) aan een marktpartij, is de meest kosteneffectieve manier om invulling te geven aan de vereiste NEN 3840 normen en ARBO wetgeving. Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta besloot daarom zeven hoogspanningslocaties (transformatoren) over te dragen aan marktpartijen.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 27 augustus 2019.