Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering op dinsdag 23 februari het volgende besluit genomen: Samenwerking Fieldlab Green Economy Westvoorne

Hollandse Delta zal voor een periode van twee jaar deelnemen aan het Fieldlab Green Economy Westvoorne. In het Fieldlab worden door wetenschappers, bedrijven, overheid en inwoners innovaties onderzocht die bijdragen aan de circulaire economie. Hiermee draagt Hollandse Delta bij aan het versnellen van innovaties voor de duurzame toekomst. 

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 9 maart 2021. 

Fieldlab Westvoorne