Het college van dijkgraaf en heemraden sprak op 22 december over de volgende onderwerpen of nam de volgende besluiten:
 

Samenwerkingsovereenkomst watervoorziening Brielse Meer

Het zoetwater uit het Brielse Meer is van groot belang voor zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta. Om deze voorziening te optimaliseren, hebben de drie partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het college heeft ingestemd met de inhoud van deze overeenkomst.

Peilschaal onder water Brielse meer

Kaderbrief 2022

Het college van dijkgraaf en heemraden besprak de Kaderbrief 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Het Waterschapshuis’. In deze kaderbrief staan de in 2022 te verwachten beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op ook de begroting van waterschap Hollandse Delta.

Evaluatie opschaling calamiteitenorganisatie

Het evaluatierapport laat zien hoe de inzet van de calamiteitenorganisatie bij de aanpak van de eerste golf Coronacrisis is verlopen en geeft aanbevelingen voor verbetering. 

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 12 januari 2021.