Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 19 mei de volgende besluiten:

Het dagelijks bestuur besloot om zeven grote investeringen voor te leggen aan het algemeen bestuur. Alle investeringen zorgen voor een verdere verbetering in toekomst- en klimaatbestendig waterbeheer en zuiveringsbeheer: