Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 17 december de volgende besluiten genomen:

Een vrouw baldert door een grote bak met posters waarop informatie wordt gegeven voor een groene, watervriendelijke tuin

Evaluatie en herziening stimuleringsregeling

Ook in 2020 kunnen inwoners en bedrijven in het gebied van Hollandse Delta subsidie krijgen voor watergerelateerde initiatieven. Het doel van de subsidieregeling ruimtelijke adaptatie is aangescherpt. In 2020 worden aanvragen beoordeeld op de opvang en verwerking van hemelwater. Zodra de regeling beschikbaar is, staat dit op onze pagina over klimaatadaptatie.

Volgende vergadering van bestuur

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 14 januari 2020.