Het College van Dijkgraaf en Heemraden besloot in de vergadering op dinsdag 10 november over de volgende onderwerpen:

Afvalwaterakkoorden met Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

Het waterschap legt samen met gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne afspraken vast over de overname van afvalwater. Deze afspraken zijn geactualiseerd in afvalwaterakkoorden met deze vier gemeenten op het eiland Voorne-Putten. Na vaststelling door zowel de gemeenten als het waterschap kan tot formele ondertekening worden overgegaan.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 24 november 2020.

rioolwaterzuivering Dordrecht