Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de collegevergadering op dinsdag 1 september de volgende besluiten: