Hieronder vindt u de meest recente besluiten van het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta.

 • Collegebesluiten 23 februari 2021

  Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering op dinsdag 23 februari het volgende besluit genomen: Samenwerking Fieldlab Green Economy Westvoorne
  Fieldlab Westvoorne
 • Collegebesluiten 9 februari 2021

  Besproken onderwerpen zijn onder andere de uitbreiding van het bedrijfsgebouw Sluisjesdijk en ook dit jaar zal er subsidie aangeboden worden voor ruimtelijke adaptatie.
 • Collegebesluiten 12 januari 2021

  Er is besloten om onder andere renovaties uit te voeren en dat de kleinere watergangen schoner moeten worden..
  Brug op een nabezinktank
 • Collegebesluiten 22 december 2020

  Om zoetwater uit het Brielse Meer te optimaliseren is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam en hoogheemraadschap van Delfland.
  Brielse meer planten met gedeelte onderwater
 • Collegebesluiten 8 december 2020

  Voor verdere verduurzaming van het waterschap worden de standaard openbare verlichting vervangen door LED.
  Plaatsen van led-lichtmasten lnags de Rotterdamseweg in Ridderkerk
 • Collegebesluiten 24 november 2020

  De jaarlijkse evaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) over 2019 is vastgesteld. Het waterschap scoort ruim boven de norm van het ministerie.
  Zeedijk Dordrecht: een asfaltweg met hekwerk erlangs. De dijk zelf is begroeid met gras
 • Collegebesluiten 10 november 2020

  Het waterschap legt samen met gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne afspraken vast over de overname van afvalwater.
  rioolwaterzuivering Dordrecht
 • Collegebesluiten 27 oktober 2020

  De samenwerking met HVC voor de opwekking van duurzame energie wordt verlengd.
  v.l.n.r. Arjan ten Elshof (HVC), Tanja de Jonge (gemeente Barendrecht), Leo Stehouwer (waterschap Hollandse Delta)
 • Collegebesluiten 13 oktober 2020

  Samen met gemeentes wil het waterschap maatregelen treffen om de omgeving voor te bereiden op het veranderende klimaat.
 • Collegebesluiten 29 september 2020

  Portefeuille wisselingen heemraden Van Driel en Van Nes, de ICT kan verder worden gemoderniseerd en in samenwerking met het HWBP kunnen de primaire dijken verbeterd worden.
 • Collegebesluiten 1 september 2020

  Het college heeft de onderwerpen besproken waar de verenigde vergadering op 14 oktober een besluit over neemt.
  Asfalteren
 • Collegebesluiten 28 juli 2020

  Over water en natuur in het Oudeland van Strijen, het peil van Groot Voorne West en de afronding van het werk aan de Rotterdamseweg spraken het college van dijkgraaf en heemraden.
 • Collegebesluiten 21 juli 2020

  Hollandse Delta is voorbereid op eventuele calamiteiten. Het nieuwe calamiteitenplan wordt in eerstvolgende verenigde vergadering vastgesteld.
 • Collegebesluiten 30 juni 2020

  Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel gaan Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard samen de verkeershinder te lijf.
  Heinenoordtunnel
 • Collegebesluiten 16 juni 2020

  Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het versterken van 3 regionale keringen.
 • Collegebesluiten 2 juni 2020

  Het dagelijks bestuur heeft de nieuwe kostentoedelingsverordening in ontwerp vastgesteld.
 • Collegebesluiten 19 mei 2020

  Het dagelijks bestuur stemt in met het voorleggen van zeven grote investeringen aan het algemeen bestuur. Alle investeringen zorgen voor een verdere verbetering in waterbeheer en zuiveringsbeheer:
   
 • Collegebesluiten 5 mei 2020

  Het dagelijks bestuur vergaderde op 5 mei voor het eerst met de nieuwe voorzitter dijkgraaf Jan Bonjer. D&H nam oa besluit over vervolg op de stimuleringsregeling klimaatinitiatieven.
  Eerste D&H vegadering van dijkgraaf Jan Bonjer
 • Collegebesluiten 21 april 2020

  Het dagelijks bestuur besprak op 21 april de jaarrekening van Aquon en de begroting van de gezamenlijke slibverwerking.
  Afbeelding van een apparaat om de waterkwaliteit te meten
 • Collegebesluiten 7 april

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 7 april de volgende besluiten:
 • Collegebesluiten 24 maart

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 24 maart de volgende besluiten:
   
 • Collegebesluiten 25 februari 2020

  Het dagelijks bestuur van het waterschap -bestaande uit dijkgraaf en heemraden- nam op 25 februari de volgende besluiten:
  Gemaal Stellendam - Foto: Otto Brinkkemper
 • Collegebesluiten dinsdag 11 februari 2020

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 11 februari de volgende besluiten:
  Keersluis in Oud-Beijerland
 • Collegebesluiten 28 januari 2020

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 28 januari de volgende besluiten:
 • Collegebesluiten 14 januari 2020

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 14 januari de volgende besluiten:
  rwzi Dordrecht - schoonmaken straat 1 in 2017
 • Collegebesluiten 17 december 2019

  Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 17 december de volgende besluiten genomen:
   
  Een vrouw baldert door een grote bak met posters waarop informatie wordt gegeven voor een groene, watervriendelijke tuin