Het dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 19 november ingestemd met een nieuw afvalwaterakkoord met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Foto van het zuiveringsbassin waarin vuil water wordt schoongemaakt

Na vaststelling door beide partijen kan tot formele ondertekening worden overgegaan. In het akkoord worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de samenwerking en uitvoering van maatregelen in de afvalwaterketen.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 3 december 2019.