Groenbeleidsplan 2022-2027: Buitengewoon Groen

In ons groenbeleidsplan vertellen we waar wij de komende jaren op het gebied van natuur en landschap op willen inzetten. We geven aan hoe wij aankijken tegen landschappelijke en ecologische waarden van de gebieden waar we eigenaar van zijn of die we beheren.

Lees het Groenbeleidsplan 2022-2027

Sloten

Het waterschap beheert 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder, 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, 200 kleinere en grotere natuurgebieden en ongeveer 60.000 bomen.

Groene dijken

Daarnaast onderhoudt het waterschap 776 kilometer dijken en duinen. Niet alleen langs de Noordzeekust van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Ook langs de grote rivieren rond Dordrecht, IJsselmonde en de Hoeksche Waard.

Wegbermen

Verder onderhoudt Hollandse Delta de bermen langs 1.233 kilometer wegen en 352 kilometer fietspaden door polders en over dijken. Het waterschap maait er het gras en snoeit er bomen en struiken.

Bij elkaar is dat behoorlijk veel natuur die belangrijk is voor mensen en dieren en als ecologische verbindingszone.

Alle afleveringen Buiten gewoon groen

 • Buiten gewoon groen: wanneer is een sloot gezond?

  Het water in een gezonde sloot bevat voldoende zuurstof, laat het zonlicht door en bevat voldoende voedingsstoffen voor planten en dieren.

  Brielsemeer onderwater waterplanten
 • Buiten gewoon groen: waar gaat ons maaisel heen?

  Ons maaisel gaat naar verschillende zogeheten verwerkingslocaties. Daar wordt het zo duurzaam mogelijk benut.

  Waar gaat ons maaisel naartoe?
 • Buiten gewoon groen: ecologisch bermbeheer

  Circa 60% van de wegbermen van waterschap Hollandse Delta wordt ecologisch beheerd. Maar wat is ecologisch bermbeheer en waarom doen we dit?

  Ecologisch bermbeheer beter voor biodiversiteit
 • Buiten gewoon groen: maaien van dijken

  Dijken zijn van vitaal belang, want ze beschermen ons tegen hoog water. Daarvoor moeten ze stevig zijn en blijven.

  Maaien van dijken, gefaseerd en ecologisch
 • Buiten gewoon groen: veiligheidsmaaien

  In mei zijn we weer begonnen met het zogeheten veiligheidsmaaien. We maaien dan veiligheidsstroken en zichthoeken langs onze wegen en fietspaden.

  Een versgemaaide veiligheidsstrook langs de weg
 • Buiten gewoon groen: groen waterschap

  Als waterschap beheren we water én groen. Voor stevige dijken, veilige wegen en schoon water in sloten, singels en kanalen. Over onze taken heen ligt een allesomvattend en samenhangend groenbeleid.

  Waterpeilschaal
 • Buiten gewoon groen: gedragscode en broedseizoen

  Tijdens het broedseizoen zijn we soms aan het werk voor jouw veiligheid. We houden ons daarbij aan de landelijk gedragscode voor waterschappen en werken dan met extra oog en zorg voor de natuur.

  Broedseizoen: broedende meerkoet
 • Buiten gewoon groen: mollenbestrijding

  De overstromingen in Limburg vorige zomer hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk veilige en betrouwbare dijken zijn. Waterschap Hollandse Delta zorgt daarvoor. Gravende mollen kunnen een dijk verzwakken.

  Molshopen
 • Buiten gewoon groen: patrijzen

  Het leefgebied van deze boerenlandvogel staat in Nederland onder druk. Hun aantallen zijn sinds 1975 flink afgenomen. In ons werkgebied is deze goed gecamoufleerde vogel nog op enkele plaatsen te vinden.

 • Buiten gewoon groen: glasaalmonitoring

  Het glasaalseizoen is begonnen! Dat betekent dat er tussen nu en juni geteld en gemonitord wordt.

  Glasaal