Verspreid in de polders van waterschap Hollandse Delta liggen 170 waterbergingsgebieden. Deze gebieden zijn verlaagd en afgegraven. Ze kunnen extra veel regenwater opvangen bij extreme neerslag en bij hoge waterstanden. 

Stapstenen tussen natuurgebieden

De waterbergingsgebieden bestaan uit kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en poelen begroeid met riet. De gebieden bieden veel ruimte voor de ontwikkeling van onze ecologie. Ze zijn bij uitstek geschikt voor bijzondere planten en dieren. De gebieden zijn ecologische verbindingszones of stapstenen tussen grotere natuurgebieden.

Onderhoud

We laten de natuur niet helemaal haar gang gaan. Dan groeien de waterbergingsgebieden dicht en verliezen ze hun functie. Daarom voert Hollandse Delta één keer per jaar onderhoud uit. Het waterschap maait de graslanden en voert het maaisel af. Een schrale bodem is beter voor de biodiversiteit. Ook de waterplanten en oevers en delen van het riet worden gemaaid. Sommige beplanting zoals wilgenopschot, verwijderen we.

Waterbering

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.