In het gebied van waterschap Hollandse Delta werken we samen aan een gezonde balans tussen economie en ecologie. Daarom heeft het waterschap de zogeheten vijf dagen-regeling. Wat is dat?

Maaien

Agrariërs die net hebben geoogst en hun akker direct weer willen inzaaien, kunnen het waterschap vragen de slootkant naast hun perceel te maaien. Het waterschap en de aannemer voeren dit dan uit binnen vijf werkdagen. Dit heet de vijf dagen-regeling. Zo hoeft het waterschap niet meer over het pas ingezaaide land.

Waterafvoer na piekbuien

Maaien is belangrijk om te zorgen dat sloten breed en diep genoeg blijven. Voor de afvoer van regenwater uit de polder bij piekbuien. En voor de aanvoer van water voor de akker bij droogte. Door te maaien komt er meer zuurstof en licht in de sloot. Dat is goed voor de planten, vissen en andere waterdieren.

Overzicht aannemers

De akkerbouwer heeft over de vijf dagen-regeling ook rechtstreeks contact met de aannemer. Een overzicht van aannemers per regio vinden tuinders op www.wshd.nl/onderhoud-sloten-en-singels.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.