Het maaien van veiligheidsstroken en zichthoeken doen we voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers.

Jouw veiligheid staat voorop

Een veiligheidsstrook is de eerste anderhalve meter van de berm. Zichthoeken zijn bermen bij kruispunten. Als het gras daar hoog staat, kan dat het overzicht van de verkeersdeelnemers belemmeren.

Gedragscode

Waterschappen mogen maaien tijdens het broedseizoen mits ze zich aan bepaalde voorwaarden houden. In een landelijke gedragscode staan deze voorwaarden beschreven. Later in het jaar wordt de hele berm gemaaid. Daarbij worden ook de veiligheidsstroken en zichthoeken gemaaid, zodat het gras daar ook de rest van het jaar niet te lang wordt.

Een versgemaaide veiligheidsstrook langs de weg

Voorbereidingen

Ter voorbereiding maait het waterschap eerst met een bosmaaier het gras rond alle reflectoren, palen en lichtmasten. Zo zijn deze obstakels straks tijdens het maaien goed zichtbaar en dat voorkomt schade.

Vogelnesten

Ook worden rust- en verblijfplaatsen van vogels en andere dieren genoteerd, zodat maaimachines hier vandaan blijven. Weet u een vogelnest in het gras? Meld dit dan via onze website www.wshd.nl.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.