Dit loopt van oktober tot april. Tijdens deze maanden kunnen er stevige stormen voorkomen.

De kans op zo’n flinke storm is groter in de herfst en de winter. Door temperatuurverschillen ontstaat er op zo’n negen kilometer hoogte een sterke straalstroom die de wind beïnvloedt. Hierdoor neemt de kans op een flinke storm toe.

Stevige grasmat

Waterschap Hollandse Delta is daarom extra alert en voert in het stormseizoen geen werkzaamheden uit aan de dijken. Een goede grasmat bijvoorbeeld is erg belangrijk voor de stevigheid van de dijk. Plantenwortels houden de grond namelijk bij elkaar.

Biodiversiteit

Dijken zijn behalve voor onze veiligheid ook belangrijk voor de natuur. Omdat het vocht in de grond op een dijk varieert, kunnen er meer verschillende soorten planten groeien: biodiversiteit noemen we dat. Waterschap Hollandse Delta onderhoudt 776 kilometer groene dijken en duinen.

Stormseizoen in aantocht

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.