In en rondom de Canadese populierenrij langs het Volkerak nabij Oude Tonge op Goeree Overflakkee heeft met name deze vleermuissoort een belangrijk foerageer- en paargebied.

Vervanging van populieren meerjarenproject

Nu zijn de populieren op leeftijd en aan vervanging toe. Een enorme uitdaging met windmolens in de buurt! De vleermuispopulatie willen we uiteraard behouden. Maar we willen dit unieke gebied ook voor andere dieren interessant maken. Daarom kijken we bij de vervanging van de populieren welke soorten bomen (die goed tegen de wind kunnen) we terug planten. Dat wordt een meerjarenproject zodat de jonge aanplant langzamerhand de oude bomen vervangt.

Vervangende verblijfplaatsen voor vleermuizen

Voor de vleermuizen gaan we ook vervangende verblijflocaties ophangen als compensatie voor de verblijfplaatsen die verdwijnen en als een boom uiteindelijk toch gekapt moet worden vanuit veiligheidsoverwegingen.

Op deze manier vergroot waterschap Hollandse Delta de komende jaren de biodiversiteit met behoud van het mooie wat we al hebben.

Ruige dwergvleermuis
Foto: Mnolf, CC-BY-SA 3.0

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.