Het leefgebied van deze boerenlandvogel staat in Nederland onder druk. Hun aantallen zijn sinds 1975 flink afgenomen. In ons werkgebied is deze goed gecamoufleerde vogel nog op enkele plaatsen te vinden.

Inventarisatie

Jaarlijks inventariseren vrijwilligers waar patrijzen zitten. In de paartijd (februari-maart) lopen ze rond zonsopgang of zonsondergang enkele keren met een mp3-speler door de polder en laten het geluid van een patrijshaan horen. Zodra mannetjes een andere haan horen, gaan ze gelijk roepen. De vrijwilligers weten dan: hier zitten patrijzen.

Patrijshagen

Met deze informatie kan het leefgebied van de patrijs met gerichte maatregelen worden verbeterd. Vorig jaar heeft het waterschap in overleg met de agrarische natuurvereniging CCHW struweel (struikbeplanting) aangeplant bij Goudswaard, waar nog patrijzen worden waargenomen. Deze zogeheten patrijshaag bestaat uit stekelige en besdragende struiken die schuilplaatsen en voedsel bieden, vooral 's winters. Deze winter zijn er nog drie stukjes struweel aangeplant in de Hoeksche Waard. Voor dit najaar wordt op Goeree-Overflakkee gekeken naar een goede plek voor een patrijshaag.

Goed voor biodiversiteit

Door het leefgebied van de patrijs te bevorderen, profiteren veel andere dieren mee. Niet alleen vogels, maar ook kleine zoogdieren en insecten waaronder vlinders.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.