De overstromingen in Limburg vorige zomer hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk veilige en betrouwbare dijken zijn. Waterschap Hollandse Delta zorgt daarvoor. Gravende mollen kunnen een dijk verzwakken. Maar als waterschap vinden we biodiversiteit ook belangrijk. Toch moeten we op meer plekken mollen gaan bestrijden. Onderzoeken leverden namelijk nieuwe inzichten op.

Gevaar voor waterveiligheid

Sinds 2020 bestrijden we mollen alleen daar waar ze een gevaar opleveren voor de waterveiligheid. Dat kan gebeuren wanneer de dikte van de kleilaag van een dijk onvoldoende is. Tot voor kort gold voor mollenbestrijding een dikte van minder dan 40 centimeter als ondergrens.

Nieuwe inzichten

Uit recente onderzoeken en praktijkproeven bleek dat de gevolgen van gravende mollen voor dijken sneller dan gedacht zorgwekkend kunnen worden. De grasbekleding van dijken kan ernstig beschadigd raken, waardoor deze bij overloop van water of golfoverslag eerder en sneller kunnen bezwijken.

Aanpassen mollenbestrijding

Voortaan hanteren we daarom een kleilaagdikte van minder dan 80 centimeter als norm voor mollenbestrijding. Deze aanpassing betekent dat we op meer plekken mollen gaan bestrijden. Als waterschap kunnen we zo de veiligheid en betrouwbaarheid van onze dijken borgen voor de inwoners van Hollandse Delta. Op plekken waar mollen geen risico opleveren, laten we ze ongemoeid.

Gravende mol

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.