Het gras op de dijken speelt daarbij een belangrijke rol. Om het gras in een goede conditie te houden, maaien we het gras op onze dijken in juni en in september.

Gras geeft stevigheid

Ook het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. De graswortels vormen zogezegd een deken over de dijk, die de grond bijeen houdt. Daarbij beschermt het gras de kleilaag tegen uitdroging door de zon. Door begin juni het gras te maaien, blijft het in goede conditie. Voordat we starten, controleren wij op nesten. In september maaien we nogmaals.

Biodiversiteit

Dijken zijn niet alleen belangrijk voor onze veiligheid, maar ook voor de natuur. Omdat het vocht in de dijkgrond varieert, kunnen er verschillende soorten planten groeien: biodiversiteit. Door een microklimaat op de zonzijde groeien daar weer andere plantensoorten dan op de minder zonnige zijde. Deze plantendiversiteit geeft insecten een grotere leefomgeving.

Maaien van dijken, gefaseerd en ecologisch

Ecologische maaiwijze

Het waterschap heeft vorig jaar getest met ecologisch maaien. We hebben stukken gras laten staan voor het natuurbelang. Zo kregen insecten meer kans. Deze maaiwijze is goed gebleken voor de natuur én voor de veiligheid van onze dijken, dus gaan we hiermee door.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.