Ze vormen de slagaders van het watersysteem. De gemeentes, de provincie, Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat onderhouden de overige sloten.

Maaiboten

Brede sloten maaien we met een maaiboot. Aan de zijkant van de boot zit een maaibalk. Met de voorkant van de boot kunnen we de losgesneden waterplanten bij elkaar schuiven naar een plaats waar we het uit het water op de oever kunnen scheppen en opruimen.

Vispaaiplaatsen

Van de bredere sloten maaien we in het voorjaar alleen het midden van de sloot. De rietoevers worden ontzien voor de natuur en vooral voor de vissen. In het water tussen het riet ontstaan zogenoemde vispaaiplaatsen. Hier leggen en bevruchten bepaalde vissoorten hun eieren (paaien). Deze viskraamkamers bieden jonge visjes voldoende bescherming.

Maaiboot in actie
Maaiboot aan het werk

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.