Hollandse Delta is begonnen met het maaien van het kruidenrijke grasland in de waterbergingen. De waterbergingen zorgen voor voedsel en zijn een belangrijke verblijfplaats voor vele dieren en bijzondere planten. Via deze waterbergingen kunnen zij de grote afstand tussen de natuurgebieden overbruggen.

De waterbergingsgebieden bestaan uit kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en poelen begroeid met riet. De gebieden bieden veel ruimte voor de ontwikkeling van onze ecologie. Ze zijn bij uitstek geschikt voor bijzondere planten en dieren.

De gebieden zijn ecologische verbindingszones of stapstenen tussen grotere natuurgebieden. We maaien volgens de zogenoemde ‘hooilandmethode’. Hierbij wordt het gras met een cyclomaaier gemaaid en na ongeveer 5 dagen afgevoerd. We maaien het kruidenrijk grasland als het nodig is meerdere keren. Zo voorkomen we dat het verruigt en uiteindelijk bos wordt.

Laatbloeiers

Het kruidenrijk grasland maaien we niet volledig. Ongeveer een kwart van het gras laten we staan, zodat er voldoende voedsel en schuilmogelijkheid overblijft tot het volgende jaar. We letten erop dat de bloemrijkste delen blijven staan. Zo zorgen we dat ook laatbloeiende planten kunnen uitbloeien en volgend jaar weer terugkomen.

Door er tevens voor te zorgen dat de afstand tussen de overblijvende delen niet groter wordt dan ongeveer 100 meter, blijft het voor de kleinere insecten ook mogelijk om nog bij hun voedsel te komen.

Waterberging met kruidenrijk-grasland

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.