Waterschap Hollandse Delta kan tijdens deze periode van droogte zoet rivierwater de polders in laten stromen, mits van voldoende kwaliteit. Zo zorgen wij voor voldoende water in de sloten en singels van onze polders.

Voldoende water 

Door een bepaald waterpeil aan te houden, dienen wij meerdere belangen. Wij streven ernaar dat agrariërs waar mogelijk hun gewassen kunnen beregenen en dat hun vee kan drinken. Het waterpeil is ook belangrijk voor het grondwaterpeil. Een daling daarvan kan schade aan bebouwing veroorzaken. In een periode van droogte kunnen wij het waterpeil maximaal 10 cm verhogen. 

Goede waterkwaliteit 

Naast voldoende water streven we naar een goede waterkwaliteit. Hiervoor kijken we naar het zoutgehalte van het rivierwater dat we inlaten in de polders. 

Noodpompen

Ook gebruiken we losse pompen om rivierwater in te laten en het waterpeil in de achterliggende polder op niveau te houden. Door de droogte was de waterstand gedaald. Het lukt dan niet altijd om via de vaste inlaat water in de sloten te pompen. Met deze noodpompen lukt dat wel. 

Noodpomp aan de Jillisweg in Ouddorp

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op de overzichtspagina Buiten gewoon groen staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.