De ijsvogel is een razendsnelle oranje en blauwe verschijning. Je kunt ze zien zitten op laaghangende takken boven het water loerend naar visjes. Deze beschermde inheemse diersoort komt voor in onze regio en is gebaat bij een goede waterkwaliteit en plekken om kunnen nestelen. Waterschap Hollandse Delta zorgt daar voor.

Nesten

IJsvogels nestelen graag aan visrijk water. Ze bouwen hun nesten in zelf gegraven tunnels van zeker een 0,5 meter in oevers, in wanden maar ook wel tussen wortels van bomen of in een kunstmatige ijsvogelwand. In het Bernissegebied op Voorne-Putten heeft het waterschap onlangs een aantal ijsvogelwanden aangelegd.

Goede waterkwaliteit en biodiversiteit

Naast ijsvogelwanden deed het waterschap nog meer om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te stimuleren in dit natuur- en recreatiegebied. Het aanleggen van beschermde vooroevers en vispaaiplaatsen zijn daarvan mooie voorbeelden.

Voor mens, water en natuur

Ook aan de recreatieve beleving is hard gewerkt. Zo zijn er picknickplekken, visoevers en hondenstrandjes aangelegd. Zo maken we van het Bernissegebied een prettige omgeving voor mens, water en natuur.

IJsvogel

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.