Wat houdt een hout- of takkenschouw in? We inspecteren dan alle sloten die wij onderhouden en kijken of er houtopstanden (staande bomen) zijn die deze watergangen belemmeren.

Overhangend hout of opschot

Denk aan overhangende (takken van) bomen of spontaan gegroeide bomen in of langs het water (opschot), waardoor wij het onderhoud aan de sloten niet meer kunnen uitvoeren. Met het risico dat het watersysteem niet meer functioneert.

Onderhoud houtopstand

Grond- en perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en houtopstanden. Wij benaderen hen tijdig, zodat wij daarna het onderhoud aan de sloten kunnen uitvoeren. Ook het waterschap Hollandse Delta is eigenaar van gronden langs en in watergangen. Wij onderhouden de daar aanwezige bomen en houtopstanden in de winterperiode, buiten het broedseizoen.

Overhangend hout boven een sloot.

Snoeien en soms verwijderen

Wij snoeien zodanig dat het onderhoud aan de watergangen weer mogelijk is. Bij spontaan ontstaan groen, zoals wilgen-, elzen-, of meidoornopschot (jonge takkengroei) in en langs sloten,  kiezen we voor wel of niet verwijderen. Staan de bomen/het opschot ons onderhoud niet in de weg, dan blijven deze (nieuwe) bomen staan en nemen we ze op in ons boombestand. Ze worden dan in de toekomst onderhouden als ‘echte’ boom of struik.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.