Bij ons groenbeleid is het behouden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit in ons werkgebied een belangrijke groene waarde.

Groenbeleidsplan

Wij zijn een belangrijke beheerder van het landschap en de biodiversiteit. Onze plannen hiervoor staan in ons Groenbeleidsplan 2022-2027 ‘Buitengewoon groen’. Niet alleen nu, maar ook later willen we veilig en prettig wonen en werken. Daarom houden we rekening met de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag, droogte en hitte. Waar mogelijk werken we duurzaam en gebruiken we grondstoffen opnieuw. We (her)planten bomen en vergroten de biodiversiteit. Enkele voorbeelden:

  • We passen het waterpeil aan voor meer weidevogels.
  • We maaien gefaseerd voor het leefgebied van insecten.
  • Gemaaid bermgras blijft langer liggen, zodat plantenzaden kunnen rijpen.

Vergroening van ons onderhoud

Met ons groenbeleid en -onderhoud dragen we bij aan de biodiversiteit en aan de gezondheid van onze leefwereld. We ‘vergroenen’ onze bestaande werkzaamheden en soms kiezen we voor nieuwe werkzaamheden. In ons groenbeleidsplan lees je meer over onze maatregelen en concrete acties en wat we daarmee willen bereiken.

Lees het Groenbeleidsplan 2022-2027

Waterpeilschaal